Proponowany post

Adam Port @ Tenisufki

10 październik 2008
Adam Port @ Tenisufki

Tylko u nas przeczytasz świeży wywiad z Adamem Portem, naszym rodakiem i zarazem rezydentem Berlina.

Z okazji premiery swojego nowego mixtape'u - Polish Jamaica postanowli?my zada? mu kilka pyta?.

Koniecznie wejd? do ?rodka!

Czytaj w oryginale lub po polsku

Hi Adam welcome to our bloggers crew on Tenisufki.eu We've heard you're coming back to your roots and you have just released the mixtape, the collaborative project with DJ Baggs called Polish Jamaica. Can you tell us, how did you come up with the title and idea of dropping collabo?

I know DJ Baggs from Nort Berlin and we have a similar music taste. After playing lot of shows together over the last years I decided to ask him to make a DJ mix with me. So here we are. We put our ideas together and made structure and a good flow of our favorite new releases. Polish Jamaica is a symbol of both our ideas of today's house x techno x minimal music. As far as the title goes? With him having his roots in Jamaica and me born in Poland the name of the mix came up easily, even before knowing in which direction the mix would go. I really love the name!!

What sound can we expect from you guys? You've started of as a hip hop dj, what made you change the format? Is it growing up, changing musical taste?

Expect everything and nothing. You’re completely right dude! Back in the days I started as a hip hop dj, but over the years I became less and less satisfied with the development of rap music and I started looking for something new. I stared checking for the new releases of minimal and house music in the record stores. As a matter of fact I was always a big fan of 80s music like Talking Heads, Kraftwerk or Jean Michel Jarre. This was my first contact with electronic music so techno or what ever you wanna call it was nothing new to my ears. This evolution from hip-hop to house or techno is not unusual in Berlin. To be honest the electronic parties are really good here and the hip hop ones are really… bad! All the cool people and good looking girls are into electronic music. Techno making no mistaking!

tenisufki_adam_2.jpg

OK. Enough of music talk. What are you wearing right now? Since you’re creating a lot of buzz and comments on our forum, your style is really admired. Tell us about it, how do you find the particular pieces of your wardrobe?

Yeahhh!! Real talk! Right now I am wearing a Stussy t-shirt, Stussy shirt, BDU Camo Jacket, Dior Homme Jeans, Futura Clarks Wallabees. Hmm, admired? Really? Cool!! I know what brands I like and I know where I can find them. It's really good to live in Berlin cause I can find the most of the brands that I like directly in the stores. No e-shopping here. I love to shop in a physical store! To try the gear on., to check the fabric, the shape and cut. The good atmosphere of a good store is as mush important. To have a chat with the sales person, pay cash and go with new stuff home. I’m not a big fan of e-shopping, but sometimes it is necessity. A lot of my information about new stuff I'm getting from the Internet though.

Would you consider yourself Streetwear, or High End fashion?

I think I'm am a part of a new generation. Somewhere in between of the both Worlds. Let's call it High-Street baby!

Name top five fashion designers/labels (street and high end) plus top five shoes/sneakers

High: Dior Homme, Louis Vuitton, Burberry, Bottega Veneta, Ralph Lauren.
Street: Stussy, Original Fake, Supreme,
Kicks: Vans, Ludwig Reiter, Nike, Clarks, Visvim

tenisufki_adam_3.jpg

Any shout outs?

To you guys! thanxXx for making a information platform for street-wear and sneakers in my Motherland! I’m checking it every day and hopefully I will improve my polish reading skills through your page!! POW!!

Where can we find your latest mix?

Take this: http://fairtilizer.com/track/13840
DOWNLOAD IT!

Read in english or polish

Cze?? Adam serdecznie witamy ci? w gronie osób maj?cych swój blog na Tenisufki.eu. Dosz?y nas s?uchy, ?e artystycznie wracasz do swoich korzeni i na spó?ke z DJ Baggs’em mypu?ciliscie mixtape zatytu?owany Polish Jamaica. Czy móg?by? uchyli? r?bka tajemnicy i o?wieci? nas?

Znamy si? z DJ Baggs’em jeszcze z czasów Nort Berlin, mamy podobny styl je?eli chodzi o upodobania muzyczne. W przeci?gu kilku ostatnich lat grali?my razem na wielu imprezach, wiec stwierdzi?em, czemu nie mieliby?my zrobi? czego? razem. No i w?a?nie tak sie wszystko zacz??o. Po??czyli?my si?y, pomys?y i powsta?a p?ynna struktura naszych ulubionych ostatnio kawa?kow. Je?eli chodzi o tytu? to jest to ma?o skomplikowana sprawa. Baggs ma Jamajjskie korzenie, a ja sie urodzi?em w Polsce. Zanim zacz?li?my prac? nad mixem i zanim wiedzieli?my w jakim kierunku b?dzie ta produkcja, tytul by? gotowny. Uwielbiam zreszt? t? nazw?.

Muzycznie czego mo?emy si? spodziewa?? Twoje pocz?tki by?y zwi?zane z hip hopem, co sprawi?o, ?e zmieni?e? styl muzyczny? Czy poprostu wyros?e? z hh, czy zmieni?y ci si gusta muzyczne?

Spodziewajcie si? wszystkiego i niczego. Masz zupe?na racje stary! To prawda zaczyna?em jako dj hip hopowy, ale z biegiem lat styl ten zacz?? mnie coraz mniej satysfakcjonowa?. Nie rozwija? si? i wtedy rozpocz??y si? moje muzyczne poszukiwania. Chodzi?em do sklepów z p?ytami, ods?uchiwa?em i zacz??em kupowa? nowe produkcje minimal czy house. Tak prawde mowi?c to od lat 80tych by?em wielkim fanem elektronicznych brzmie? i wykonawncy tacy jak Talking Heads, Kraftwerk b?d? Jean Michel Jarre nie s? mi obcy. Mo?naby powiedzie?, ?e w latach 80tych zacz??a si? moja przygoda z techno, czy jak to chcesz zwa?. Moja ewolucja z hip hopu na house czy techno to nieodosobniony przypadek, w Berlinie to zjawisko do?? powszechne. Uczciwie mowi?c imprezy elektroniczne s? ?wietne, hip hopowe, wr?cz przeciwnie. Wszyscy fajni ludzie chodz? na te pierwsze, poza tym ?adne dziewczyny s?uchaja techno. Techno making no mistaking!

tenisufki_adam_2.jpg

OK. Sko?czmy z muzyka. Powiedz nam co teraz masz na sobie? Mo?na powiedzie?, ?e na naszymy forum, jeste? pewnego rodzaju ikona, wzbudzasz emocje i komentarze, a twoj styl jest podziwiany i (mniej udolnie lub bardziej) kopiowany. Daj naszym czytelnikom wskazówki, gdzie znajdujesz swoje ciuchy?

Taaak jest!! Teraz mam na sobie Stussy t-shirt, koszule Stussy, Kurtke BDU Camo Jeansy Dior Homme, Futura Clarks Wallabees. Podziwiany? Serio? Super!! Mówiac krótko wiem jakie firmy lubi? i znam miejsca gdzie je mog? dosta?. Jedn? z wielu zalet ?ycia w Berlinie jest to, ze wi?kszo?? z firm, które na sobie nosze s? tu dost?pne w sklepach. Nie lubi? zakupów przez internet. Uwielbiam wej?? do sklepu, przymierzy?, sprawdzi? materia?y, z jakich dana rzecz jest wykonana, a tak?e fason! Wa?na jest rownie? odpowiednia atmosfera w sklepie, mozliwosc uci?cia pogaw?dki ze sprzedawc?. P?acisz gotówk?, wychodzisz i zanosisz rzeczy do domu. I wla?nie z tych powodów nie jestem fanem zakupów w sieci, cho? czasem jestem do tego zmuszony przez sytuacje. Natomiast wiekszo?? informacji o nowych produktach znajduje wla?nie w sieci.

Czy okreslibys siebie jako przedstawiciela Streetwear czy bardziej poj?tej Mody (High End Fashion)?

Uwa?am, ?e jestem now? generacj?. Czym? pomiedzy, Nazwijmy to High Street!

Wymie? pi?tk? swoich ulubionych firm/projektantów oraz pi?? ulubionych firm obuwniczych?

High: Dior Homme, Louis Vuitton, Burberry, Bottega Veneta, Ralph Lauren.
Street: Stussy, Original Fake, Supreme,
Buty: Vans, Ludwig Reiter, Nike, Clarks, Visvim

tenisufki_adam_3.jpg

Jakie? propsy?

Tak, oczywi?cie dla ekipy Tenisufki.eu! Za to, ?e jeste?cie platform? informacyjn? w zakresie streetwear’u oraz sneakersów w mojej Ojczy?nie! Zagl?dam na Tenisufki codziennie i mam nadziej?, ?e pomo?e mi to poprawi? umiejetno?? czytania po polsku!! POW!!

Ostatnia sprawa gdzie mo?emy ods?ucha?, zdoby? wasz mix?

?ci?gnijcie go za absolutnie friko tu: http://fairtilizer.com/track/13840

Tagi: -