Proponowany post

Nike Snowboarding

24 wrzesień 2008
Nike Snowboarding

Fani amerykańskiej marki wkrótce będą mogli ją godnie reprezentować na stoku.

Nike po raz kolejny ujawnia szczegó?y na temat swojej nowej linii. Tym razem jednak zamiast sampli mo?emy ogl?da? ..........zminiaturyzowane repliki prawdziwych butów

wi?cej info i fotek po drugiej stronie

nikesnow2.jpg

Nike Snowboarding raczej  nie uda si? powtórzyc sukcesu Nike SB. Ma?o prawdopodobne jest by buty snowboardowe sta?y si? obiektem po??dania kolekcjonerów, a na tym patencie w du?ej mierze opiera si? sukces linii SB. Trzeba te? pami?ta? ?e Nike wkracza na nowy dla siebie rynek  (wprowadzenie NIKE SB zaje?o korporacji z Beaverton kilka dobrych lat - cztery nieudane próby) 
Z drugiej strony snowboarding nie jest ju? tym samym czym by? kilkana?cie lat temu, a Nike bogatsza jest o do?wiadzczenia przy budowaniu dywizji SB i 6.0. Znaj?c mo?liwo?ci i apetyt giganta, by? mo?e za kilka lat (a mo?e miesi?cy), widok "?y?wiarzy" na stoku nie b?dzie nikogo dziwi?.

Prawdopodobnie do wspó?pracy nad kolekcj? zosta? zaproszony STASH (na zdj?ciach replik  wida? wzór przypominaj?cy  "fat cap pattern" - znak rozpoznawczy nowojorskiego artysty)

nikesnow3.jpg

nikesnow4.jpg

nikesnow5.jpg

nikesnow6.jpg

nikesnow7.jpg

Nike Snowboarding

Tagi: -