Proponowany post

Solemart Berlin 2015 - WOMFT Recap

20 styczeń 2015
Solemart Berlin 2015 - WOMFT Recap

Miniony weekend był nieoficjalnym początkiem berlińskiego tygodnia mody. Jedną z imprez jemu towarzyszących jest cykliczny event, zrzeszający znawców i miłośników obuwia sportowego, Solemart.

Zazwyczaj fotorelacje z tego typu imprez ograniczaj? si? do zdj?? tego co mo?na by?o kupi?. Dzisiaj jednak, dzi?ki uprzejmo?ci SNKRHDS poka?emy wam co wida? by?o na nogach uczestników Solemart Berlin 2015.

Oczywi?cie biegówki zdominowa?y zestawienie, lecz ich ró?norodno?? to nam rekompensuje. Na zdj?ciach wida? sporo starszych releasów oraz te najnowsze. Wyhajpowane kolaboracje, oraz specjalne edycje wszystkich czo?owych brandów. To chyba nie wymaga komentarza.

Solemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT RecapSolemart Berlin 2015 - WOMFT Recap

Solemart

Tagi: -